JFVD Congres 2021 - Dag van de vrijheid

| Door: JFVD

Zoals aangekondigd roepen we de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen op zondag 19 september 2021 tussen 10:30 en 12:00 in Scheveningen.

De agenda en de stukken zijn conform de statuten en het huishoudelijk reglement van JFVD op deze pagina te vinden.

Opmerkingen, vragen, stukken of amendementen kunnen tot en met 12 september ingediend worden door te mailen naar [email protected].

Reserveer je tickets via jongerenfvd.nl/congres!

Agenda JFVD ALV 2021

 1. Opening

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

 3. Verslag auditcommissie
  Bijlage: Verslag Auditcommissie 2020

 4. Behandeling en vaststelling van de balans en de rekening van baten en lasten 2020 en verlening decharge
  Bijlage: Jaarrekening JFVD 2020

 5. Vaststellen begroting 2022 
  Bijlage: Begroting 2022

 6. Uitstel behandeling en vaststelling balans en rekening van baten en lasten 2020

 7. Benoeming leden Commissie van Beroep en plaatsvervangend lid
  Te benoemen leden: Rick de Vries, Lidewij de Vos, Robin van der Velde, Samuel Jong (plaatsvervangend lid).

 8. Benoeming leden Auditcommissie
  Te benoemen leden: Carlos Klazinga, Andreas Bakir, Nils Szabó.

 9. Jaarverslag bestuur 2020
  Bijlage: Jaarverslag bestuur 2020

 10. Benoeming bestuur 2021
  Te benoemen leden: Iem al Biyati (voorzitter), Massimo Etalle (secretaris), Tom Russcher (penningmeester), Davy van Reenen, Claire Middelkoop.

 11. Rondvraag

WORD OOK LID!

voor slechts €5 per jaar

 • Gratis of met korting naar JFVD-events!
 • Ontmoet andere leden!
 • Steun onze beweging!
 • Krijg toegang tot DiscuVd!
WORD LID

MEER VAN JFVD